Stefan Mårtensson

Mentalinspiratör
Nu kan ni boka er föreläsning i ämnen som Stress, Stresshantering och Mentalträning.

Friskvård, mentalträning, stress och stresshantering, ämnen som jag som Stress o Friskvårdsterapeut och Mentalinspiratör jobbar med och då främst som föreläsare. 
Information om föreläsningar och dess innehåll samt priser finns längre ner på denna sida. Välkomna!

Mentalträning


Kortfattat kan man säga att mental träning handlar om att ta kontroll över alla mentala processer som tankar, inre bilder och känslor.
Ett mål kan vara personligutveckling som att sluta röka, få en bättre sömnkvalitet, minska din vikt, lära dig att hantera din stress eller att utvecklas inom din idrott. Med mentala träningsmetoder ökar dina möjligheter att snabbt nå dina egna uppsatta mål och nå personlig framgång. Men det kan också gälla för grupper på en arbetsplats.

De positiva effekterna av mentalträning är bland andra ökad positiv attityd till tillvaron, förbättrade sociala relationer, mer arbets- och livsglädje, bättre förutsättningar att uppnå dina livsmål, förbättrad självkänsla, ökat självförtroende, högre prestations-förmåga samt förbättrad hälsa. Både fysisk och psykisk.Stress- Stresshantering. 

Alla upplever stress någon gång i livet, i månaden, i veckan om dagen.  Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada.
Stressreaktionen en viktig överlevnads reaktion som funnits med oss sen den första människan, men i det moderna samhället behöver du sällan kämpa rent fysiskt för att överleva. Ändå händer ungefär samma saker i kroppen oavsett om du upplever ett verkligt hot eller om du inbillar dig att du är hotad fysiskt eller psykiskt.  Stressreaktionen sätts även igång vid psykiska ansträngningar, till exempel när du blir arg på någon eller känner att du har för mycket att göra.

Situationer som orsakar stress behöver inte alltid vara negativa. Du kan till exempel känna dig stressad av att ställa upp i en tävling, anordna en stor fest eller hålla ett föredrag. Stress kan då ge de extra krafter som behövs för uppgiften.
Det är alltså inte bara verkliga hot som kan stressa, eftersom hjärnan inte kan skilja på ett riktigt hot eller ett som du bara tänker dig blir upplevelsen den samma både i och utanpå kroppen. Därför kan du bli stressad bara av att föreställa dig ett hot eller en svår situation som egentligen inte finns och som kanske aldrig kommer att inträffa, kroppen reagerar ändå på hjärnans signaler. Många blir sjuka, 80% av alla sjukskrivningar är stressrelaterade. Tidigare var stressen mer fysisk, det handlade om överlevnad, i dag är den mer psykisk, en känsla av otillräcklighet, statusuppdateringar på facebook, karriär och förverkligande. Eller att du ifrågasätts, eller tror så. Man vill ju inte vara sämre än andra.

Föreläsning 1 "Stress, nej tack"Allt fler och fler människor lider av stress och stressrelaterade sjukdomar.  Eftersom 80 % av alla sjukskrivningar beror på psykiska åkommor lägger allt fler ansvaret på arbetsplatsen. Men så är det inte alltid, privatlivets göranden måste vägas in för att få en helhets bild. I denna föreläsning tar jag även in delar ur föreläsningen ”Mental Workout.” Mentalträning är en stor del i stresshantering.

Vad handlar föreläsningen om?
. Blev man inte stressad för i tiden?
. Kan vi tänka oss sjuka? Hur farlig är stressen?
.Vad är orsakerna? Vad gör stressen med oss både fysiskt och psykiskt? Hur hanterar vi vår stress?
. Hur ändrar vi vår inre dialog? Vad är ett ”Livsmanus” och går det att förändra? Vad är en ”Kognitiv triangel” och hur gör man när man Affirmerar och Visualiserar?
. Vilken personlighet är du? Vilken personlighet passar till vilket arbete? Kanske en av de största orsakerna till sjukskrivningar.
. Tips och råd hur vi hanterar vår stress och mår bättre i vår vardag.
Föreläsning 2  "Mental Workout"


Föreläsning för företag, föreningar, organisationer och privata sammankomster mm.
Som Mentalinspiratör jobbar jag med att föreläsa i ämnena stress, stresshantering och mentalträning, både på företag, föreningar men även privata tillställningar.
Under de senaste åren har allt fler företag visat intresse för stress- stresshantering och mentalträning. Och det är bra, för 80% av alla sjukskrivningar är stress relaterade. Och då måste man ställa sig frågan, vilken person, eller vilket  företag har råd till det?


Vad handlar föreläsningen om?
. Du blir vad du tänker.
. Hur når vi våra mål? 5K är metoden som lyfter dig dit du vill.
. Träna mentalt, en omprogrammering av hjärnan. Hur då?
. Vad är ett livsmanus och går det att ändra?
. Varför är jag som jag är och varför är du som du är?
. Varför gör de som de gör? Varför lyckas vissa att nå sina mål, där andra misslyckas?
. Vilken personlighet är du? Är du rätt person på rätt plats i livet och i yrkeslivet?

Priser och tider.

De två föreläsningarna är båda byggda med humor, värme och många skratt i ett "stand up" format. Två föreläsningar som passar lika bra i företagets ”kick off” som i friskvårdssatsningen.
Pris för en föreläsning är 6000:- +moms,  för företag, föreningar och organisationer. Olika evenemang diskuteras biljettpriser.
Båda föreläsningarna är på ca 1,5 tim. Som det ser ut just nu kan jag bara ta föreläsningar vardagar från kl 17:00. Det går även bra att boka föreläsningar lördag och söndag.
Ring gärna för diskussion och frågor kring innehåll och tider.

Stefan Mårtensson
0708-603969
stefan@ateljem.se

Alla mina tjänster bygger på vetenskapligt väl förankrade teorier och modeller inom.

. Mentalträning och avspänning.
. Kommunikation.
. Självkännedom.
. Handledning - Hälsocoaching.
. Stresshantering.
. Kognitiv metod (KBT)
. Hälsopedagogik.
. Mindfulness.

Några tidigare föreläsningar.

. NTR Trelleborg
. ICA Maxi Bromölla
. Region Skåne
. Friskbyggarna Trelleborg
. ABF Trelleborg
. Trelleborgs Kommun
. ILCO Skåneregionen
. Idala gård
. SDF Fosie Sjukvården
. Lunds Kommun Vård- o   omsorgsförvaltningen.
. SIEGWERK Scandinavia AB
. SEB Trelleborg
. Trelleborgs AB
. Lillevångskolan.
. Trelleborgshem AB
. Svedala Kommun, Naverlönnskolan.